Summer I

· “Summer I” es una obra abstracta de acrílico sobre cartulina Din A3, de 29,7cm x 42cm inspirada en la energía del verano. VENDIDA.

·”Summer I” is an abstract acrylic work on Din A3 paper, 29,7cm x 42cm inspired by summer energy. SOLD OUT.