• Hola! , en aquest espai pots trobar l’exposició i venda de les meves pintures abstractes en làmina i llenç.
  • ¡Hola!, en este espacio encontrarás la exposición y venta de mis pinturas abstractas en lámina y lienzo.
  • Hello!, here you can find my abstract paintings both on sheet and canvas for sale.