HOME

· Hola! , en aquest espai pots trobar el portfoli de la meva feina d’Art i Producció en projectes audiovisuals i l’exposició i venda de les meves pintures abstractes.

· ¡Hola!, en este espacio encontrarás el portfolio de mis trabajos de Arte y Producción en proyectos audiovisuales y la exposición y venta de mis pinturas abstractas.

· Hello!, here you can find my portfolio of Art and Production work in audiovisual projects and my abstract paintings for sale.